مهارت ارتباط مؤثر ( Communication skill)

مهارت ارتباط مؤثر به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی و غیر کلامی و مناسب با فرهنگ و جامعه و شرایط،خود را بیان کند. بدین معنی که فرد بتواند نظرها،عقاید،خواسته ها،نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید.

توصیه هایی برای بهتر کردن ارتباط کلامی و غیرکلامی:

1- پشت سرهم و مداوم صحبت نکنید.

2- به سخنان و اظهارات طرف مقابل بطور فعال گوش فرادهید.

3- مطمئن باشید آنچه را می گوئید با تن صدا و زبان بدنی شما هماهنگی دارد.

4- خیلی آهسته یا خیلی بلند صحبت نکنید.

5- در طول ارتباط به فرد مقابل خود نگاه کنید.

6- مراقب ژست و حالات بدن خود باشید.

7- نشانه های غیر کلامی راوی را به شیوه ای ظریف تکرار کنید(برای مثال،اگر او می خندد،شما هم میتوانید لبخند ملایمی بزنید.)

/ 0 نظر / 61 بازدید