معنای تدبر

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/61588702074234374418.gif

تدبر از ریشه«دبّر» به معنای پشت سر و عاقبت چیزی ست.بنابراین به معنای اندیشیدن در عاقبت کارها و نتایج عملکرد هاست، در نتیجه ی آن کشف حقایق و مسائلی ست که بدون اندیشیدن بدست آوردن آنها میسر نخواد بود.به عبارت دیگر تدبر به معنای اندیشه ی عمیق و مستمر در ورای ظاهر گفتارها و رفتارها و نوشته ها ست، برای روشن شدن چهره واقعی و ظاهر شدن باطن امور.

معنای تدبر خاص تر از معنای تفکر است؛ چرا که تدبر ژرف اندیشی و دقت نظر در نتایج،عواقب رفتارها،... و به طور کلیتوجه عمیق به سرنوشت و آینده انسان و جهان مربوط به اوست؛ اما تفکر اندیشیدن در علل و اسباب و روابط پدیده هاست.

به طور کلی تدبر دقت پیاپی در عواقب و نتایج امور است و تفکر اندیشه در علل و دلایل.

تدبر در قرآن عبارت است از کاوش و دقت نظر در کشف مفاهیم و روابط ناپیدای موجود در آیات آن و ارتباط بین آنها.

«تدبّروا آیات القرآن و اعتبروا به فانّه أبلغ العبر؛ در آیه‌های قرآن بیندیشید و به وسیله آنها پند‌گیرید؛ زیرا آیات قرآن رساترین عبرت‌هاست.»

شرح غررالحکم و دررالکلم، جمال الدین محمد خوانسارى، ج 3، ص 284، ح 4493.

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/61588702074234374418.gif

/ 0 نظر / 15 بازدید