قرآن در کلام امام سجاد(ع)

امام سجاد علیه السلام فرموده اند:

« آیات القرآن خزائن؛ فکلما فتحت خزینة ینبغی لک ان تنظر فیها »

 

آیات قرآن گنجینه هایی هستند ؛ پس هروقت گشوده شد گنجینه ای، سزاور است که نظر کنی در آن .

اصول کافی / ج2 / « کتاب فضل القرآن » « باب فی قراءته» حدیث 2

/ 1 نظر / 19 بازدید
گل نرگس

دوست خوبم دعامیکنم که هیچگاه چشمهای زیبای تورا درانحصارقطره های اشک نبینم دعامی کنم که لبانت رافقط درغنچه های لبخندببینم دعامیکنم دستانت که وسعت آسمان وپاکی دریا وبوی بها را دارد همیشه ازحرارت عشق گرم باشد من برایت دعامیکنم که گل های وجودنازنینت هیچگاه پژمرده نشوند برای شاپرک های باغچه خانه ات دعامیکنم که بالهایشان هرگز محتاج مرهم نباشند من برای خورشیدآسمان زندگیت دعامیکنم که هیچگاه غروب نکند