نکته شماره (1)ـ همه ی سخنان پنهان و آشکار ، در نظام حکیمانه الهی شنیده و ضبط و در نامه اعمال افراد ثبت می‌شوند.

ـ وقتی افرادِ از خودبیگانه و کوردل و غرق در غفلت و دنیاطلبی ، به دادن صدقه ، خمس ، زکات ، قرض‌الحسنه ، انفاق و عبادت و تلاش برای برافراشته شدن پرچمِ حق دعوت می‌شوند ، می‌گویند اگر ما نباشیم کارِ خدا لنگه ، و می‌پندارند بدون آنها ، ارزش‌های الهی و نظام اسلامی دوام پیدا نمی‌کند و جبهه یِ حق و اولیاء الهی پیروز نمی‌شوند. ( آنها از اینکه هر چه دارند از خداوند است غافلند.)

ـ اینهمه غرور و تکبر جاهلانه و توهم بی‌نیازی به خالق ، نتیجه ی آنست که غالب مردم، خودشان را نمی شناسند و مخلوقیت و فانی و مسافر و در حال امتحان بودن خودشان را درک نمی‌کنند و به هر چیزی بیش از اصلاح و هدایت و سعادت خودشان اهمیت می‌دهند

 

 

دکتر محمد جواد غفرانی

/ 0 نظر / 13 بازدید