تقوا

ازامام صادق علیه السلام درباره تفسیر تقوا پرسیده شد، امام فرمودند:

 ان لایفقدک الله حیث امرک ولایراک حیث نهاک

 تقوا این است که خداوند در جاییکه تو را فرمان داده است غایب نبیند ودرجایی که تورا

نهی نموده حاضرنیابد 

 

خب،باتوجه به این چند خطی که با هم خوندیم،نظرتون در مورد خودمون چیه؟ خداوکیلی، راست و حسینی نظر بدین...

 

آیا واقعا،خداوند،آنجاهایی که دوست دارد ما را نبیند (در دام حرام ها) ما را نمیبیند؟

آیا،آنجاهایی که دوست دارد ما را ببیند ( استفاده از نعمات حلال) ،ما را میبیند؟

 


/ 1 نظر / 17 بازدید

ای کاش با تقوا بودیم[ناراحت]