/ 4 نظر / 38 بازدید
منتظر

سلام بنده هم این ایام را تسلیت عرض میکنم. محتاج دعایم یا علی علیه السلام مدد

خانه یار

منم زینب که بی دلدار مانده ست به قلبم خون به چشمم خار مانده است نگاهم خیره میماند همیشه به آن خونی که به دیوار مانده است . . . عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] به روزم منتظر حضور پر مهر شما... در این ایام ما را از دعای خیرتان بی نصیب نفرمائید... التماس دعا

Selya

سلام بزرگوار بنده هم خدمت شما تسلیت عرض می کنم این ایام رو. عالی هستن تصاویر. در پناه حق

حواء

......00000000000000...... سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست تن ز جان و جان زتن مستور نیست لیک کس را دید جان مستور نیست آتش است این بانگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد آتش عشق است کاندر نی فتاد جوشش عشق است کاندر می فتاد نی حریف هر که از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچو نی زهری و تریاقی که دید همچو نی دمساز و مشتاقی که دید نی حدیث راه پر خون می کند قصه های عشق مجنون می کند محرم این هوش جز بیهوش نیست مر زبان را مشتری جز گوش نیست در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گر رفت گو رو باک نیست تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و السلام ......00000000000000...... سلام .