قرآن در کلام شهید محمد باقر موهبتی


قرآن فراوان بخوان.

فرزندم!

همانطور که قرآن میخواندی، ادامه بده تا قرآن را از حفظ کنی

که هر چه امروز داریم از قرآن است

از وصیت نامه شهید محمد باقر موهبتی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید