مهارت خودآگاهی(Self-awareness skill)

خودشناسی یعنی توانایی شناخت خصوصیات،خواسته ها،احساسات،افکار و .... می باشد.

رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا فرد دریابد انسان است،برای چه آمده و مسئولیتش چیست؟

گامهایی برای خودشناسی بهتر:

1- تفکر و تدبر در آیات قرآن

2- دقت در گفتار پیامبر(صلی الله و آله) و معصومین(علیهم السلام) و بزرگان دین

3- آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود

4- شناخت عواطف و احساسات خود و مدیریت بر آنها

5- آگاهی از نیازهای خود و ارضاء آن از مسیرهای سالم

6- تعیین اهداف واقع بینانه

7- ارزیابی رفتارها و افکار و هیجانات خود

/ 0 نظر / 69 بازدید